logogroup_photo

Fifth-year

Fourth-year

 • Yajun Wang

Third-year

 • David Thierry
 • Zhou Yu

Second-year

First-year

 • Can (John) Ekici
 • Robert Parker
 • Noriyuki Yoshio

Masters

 • Yizu Zhang
 • Vibhav Dabadghao

Visitors

 • Kai Liu
 • Jiayuan Kang
 • Eka Suwartadi
 • Lin Ma

Post-doc

Please check here for summaries of our research.